Koiranhankkijan -opas

Koiran hankinta on tärkeä päätös, ja ennen kuin sen päätöksen voi tehdä, on monta asiaa mietittävänä ja harkittavana. Koira on osa perhettä, sen tulee siis sopeutua perheen rutiineihin samoin kuin muidenkin perheenjäsenten tulee sopeutua kyseiseen uuteen jäseneen. Koiran hankintaa suunnitellessa on siis mietittävä monta kysymystä, kuten esimerkiksi olemmeko valmiita sen tuomaan vastuuseen? Onko kenelläkään perheessämme allergiaa? Mitä kustannuksia uusi perheenjäsenemme kartuttaa?

Asioita tulee hieman selvittää ennen varsinaista päätöstä, mutta koiranhankinta projektista tulee mieluisa kun palkkiona on uskollinen ja hurmaava uusi perheenjäsen. Olemme koonneet alle muutamia vinkkejä ja neuvoja, jotka auttavat sinua uuden elinikäisen ystävän etsinnässä.

Suunnitteluvaihe ja koirarodun valinta

Lemmikin hankinta tulee siis mieluiten olla pitkän harkinnan tulos. Perheen tai omistajan on oltava valmis ottamaan vastuu koiran hoidosta ja kasvatuksesta koko sen elinajalle, eli noin 10 -15 vuodelle. Jos myöskään allergia ei ole esteenä, voi seuraavaksi siirtyä harkitsemaan mikä rotu olisi oikea valinta. Tietty rotu voi miellyttää esteettisesti eniten, mutta muitakin seikkoja on otettava huomioon, kuten esimerkiksi asuinpaikka.

Kerrostaloissa tai asuinalueilla on naapurit on huomioitava, sekä koiran liikunnantarve. Isot ja liikuntaa kaipaavat koirat sopeutuvat yleensä parhaiten maaseudulle, sekä perheisiin, joissa ei ole pieniä lapsia. Tietyt rodut ovat myös vaativampia koulutettavia tai yleensäkin kaipaavat enemmän huomiota, joten on harkittava miten paljon uudelle perheen jäsenelle löytyy aikaa. Vuokra-asukkaiden on myös huomioitava onko asuntoon isännöitsijän lupa tuoda lemmikkieläimiä.

Terve pentu ja hyvä kasvattaja

Kun koiran rotu on valittu, voi ryhtyä etsimään sopivaa pentua. Tarjontaa on runsaasti, sekä lehtien ilmoitusosastoilla että internetin sivustoilla, joten oikean pentueen ja kasvattajan valinta voi olla haasteellistakin. Jotta pennusta kasvaisi terve ja hyväluontoinen koira, on syytä valita vastuuntuntoinen kasvattaja. Pentue on silloin terve, hyvin ruokittu ja sekä emon että pentueen rekisteröinnit ovat kunnossa.

Suositeltavaa on myös että ennen pennun ostoa vieraillaan kasvattajan luona ja tutustutaan emon ja isäkoiran käyttäytymiseen. Samoin pentueen luona on hyvä vierailla, jotta saa kuvan millaisesta kodista ne ovat kotoisin ja miten joukko käyttäytyy keskenään. Vetäytyykö pentu erilleen porukasta, pysytteleekö se arkana emon vieressä vai tuhoaako pikkuhampaillaan kodinkalustoa, ovat kaikki vihjeitä pennun käyttäytymisestä aikuisena. Liikoja ei pennulta kuitenkaan kannata vaatia, sillä koiralapsetkin ovat aina lapsia.

Kauppakirja ja muut paperit?

Kennelliitto valvoo koirille tehtäviä virallisia terveystarkastuksia, ja monissa roduissa sellainen vaaditaan jo ennen koiran astutusta. Tällaisilla tarkastuksilla pyritään vähentämään perinnöllisiä vikoja ja sairauksia. Koiran oston yhteydessä tulee siis myyjän luovuttaa kyseinen terveystarkastus todistus uudelle omistajalle.

Koiran ostosta kirjoitetaan usein myös kauppakirja, jonka voi esimerkiksi tulostaa Kennelliiton internetsivuilta. Niin ikään rotukoiralla, joka on rekisteröity Kennelliittoon, kuuluu olla myös kauppahintaan kuuluva rekisteritodistus. Koiran hankkiminen edellyttää siis monenlaisia tärkeitä vaiheita, joilla pyritään edesauttamaan että koirien kasvatus tapahtuu laillisin menetelmin, sekä että jokainen pentu saa juuri sille parhaan mahdollisen kodin. Niinpä myös omistajailmoitus on tärkeä vaihe koiran hankinnassa, sillä sen avulla eksyneen koiran koti löydetään helpoiten. Myös koiranpentujen tunnusmerkintä auttaa tässä tehtävässä. Suomessa koiranpennut merkitään joko mikrosirulla tai tatuoinnilla jo ennen niiden rekisteröimistä Kennelliittoon.

Neuvoja koirien ystäville ja uusille omistajille

Koira on ihmisen paras ystävä ja osa perhettämme, joten on ymmärrettävää, ettei koiran valinta ole ihan pikku juttu. Monelle ensimmäistä koiraa hankkivalle prosessi voi tuntua todella vaikealta ja silloin on hyvä etsiä neuvoja esimerkiksi Kennelliiton internetsivuilta tai erilaisilta keskustelupalstoilta, joilla kokeneet koirien omistajat jakavat mieluusti neuvoja ja omia kokemuksiaan.

Terrierit perhekoirina?

Koiran valinta perheeseen on tärkeä päätös, sillä koirat kuten muutkin lemmikit ovat ennen kaikkea perheenjäseniä. Niiden tulee sopeutua perheen rutiineihin, niistä pidetään huolta ja ennen niiden seurasta nautitaan viettämällä yhteistä aikaa. Koirarotuja, jotka sopeutuvat lapsiperheisiin tai yleensä seurakoiriksi on runsaasti. Ehkä lähinnä päätöstä tehtäessä mietitäänkin että mikä rotu tuntuu oikealta juuri meille, sillä kaikkien lemmikkien kanssa tulee varautua siihen että tiettyä koulutusta ja vastuuta ne vaativat. Yksi suosituista koiraroduista perhekoirina ovat terrierit, ennen kaikkea pienempikokoiset heiluhännät lukuisista eri terrieriroduista.

Mistä terrierit ovat kotoisin

Terrierit ovat kotoisin Isosta-Britanniasta, jossa alun perin niitä jalostettiin saalis- ja tuhoeläinten metsästyksessä käytettäviksi. Terrierit ovat tunnettuja energisinä ja aktiivisina koirina, ja useimmat terrierirodut ovat pieniä tai keskikokoisia. Mielenkiintoista on myös itse nimikkeen alkuperä, joka juontuu ranskan kielen maata tarkoittavasta sanasta “terrier”, viitaten siihen että terriereillä metsästettiin sekä maan päällä että maan alla ketun- ja mäyränkoloissa.

Terrierit perhekoirina

Miten terrierit sitten sopivat perhekoiriksi? Kuten mainittu terrierit ovat suosittuja perhekoirina ja sopeutuvat siihen mainiosti pienen kokonsa ja ystävällisen uteliaan luonteensa ansiosta. Terrierit ovat energisiä, seurallisia ja reippaita koiria, joten ne sopeutuvat mainiosti lapsiperheisiinkin. Tärkeintä on kuitenkin ottaa huomioon jokaisen terrierin erityisominaisuudet, sillä niiden vaatima liikunnanmäärä tai koiran toimintaa ajavat vietit voivat vaihdella runsaasti. Vaikka terrierit olivat alun perin metsästyskoiria, on niitä jalostettu siinä määrin, etteivät ne heti ryntää jokaisen liikkuvan eläimen perään. Mutta ennen kaikkea niiden käyttäytyminen, kuten koirien yleensä, riippuu hyvin pitkälle niiden saamasta koulutuksesta pennusta lähtien.

Mikä terrieri sopii sylikoiraksi kaupunkilaisasuntoon?

Omat olosuhteet ja ajankäytön edellytykset voivat helpommin ratkaista mikä terrieri sopisi juuri sinulle. Jos haluaa vähän liikuntaa kaipaavan, enemmänkin sohva- tai sylikoiran, on yksi hyvä valinta Yorkshirenterrieri. Tämä valpas ja eloisa pienehkökokoinen terrieri on etenkin rodun kehityksen alkuvaiheissa ollut suosittu naisten seurakoirana ehkä ennen kaikkea pitkä ja kauniin karvapeitteensä ansioista, joka vaatiikin jatkuvaa hoitoa, jotta se näyttäisi siistiltä. Yorkshirenterrieri pitää leikkimisestä, tutkimisesta ja kuljeskelusta, mutta varsinaiseksi lenkkikaveriksi se ei sovellu. Koska tämä terrieri ei kaipaa paljoa liikuntaa, se sopii hyvin myös kaupunkilaiskoiraksi. Toinen tapaus onkin Jackrusselinterrieri, hurmaava ikiliikkuja, jota ei pidättele paikallaan mikään.

Liikunnasta pitävä energinen Airedalenterrieri

Liikuntaa harrastaviin, maaseudulla asuviin perheisiin yksi ihanteellinen terrierilajike on Airedalenterrieri. Tämän monipuolisen koirarodun juuret juontuvat myös Englannin Yorkshireen, jossa sitä käytettiin kauriiden jäljitykseen, saukkojen metsästykseen ja jopa viestikoirana rintamalla ensimmäisen maailmansodan aikana. Tämän taustan huomioon ottaen, “airis” voi olla joskus hyvinkin vahvaluonteinen joten se ei useinkaan peräänny, jos toinen koira haastaa sen. Siispä parhaiten airikset viihtyvätkin maaseudulla, jossa niillä on tilaa temmeltää eikä toisiin koiriin törmää kovin usein.

Airedalenterrieri on nopea oppimaan, ja on luonteeltaan sopeutuvainen, samoten sille on ominaista oman reviirin puolustaminen, joten se soveltuu hyvin myös vahtikoiraksi. Nämä terrierit sopeutuvat myös lapsiperheisiin vaikka ovatkin melko isokokoisia, mutta ne eivät ota pahakseen lasten temmellyksestä eivätkä myöskään hauku turhia.

Juuri minulle mieluisin terrierirotu?

Lemmikin valitseminen on kuten mainittu sekä tärkeä että vaikea tehtävä. Ensimmäisenä on syytä kartoittaa oman perheen edellytykset ja olosuhteet, ja niiden perusteella oikea rotu löytyy varmasti. Lisää tietoa ja vinkkejä löytyy internetistä, esimerkiksi Kennelliiton sivustoilta, ja toisaalta myös erilaisten keskustelupalstojen kautta löytyy arvokkaita vinkkejä ja suosituksia muilta koiran omistajilta.

Koirarotu: Australian terrieri

Australianterrieri on nimensä mukaisesti Australiassa kehitetty pieni terrierirotu, jonka esi-isien uskotaan tulleen siirtolaisten mukana Iso-Britanniasta. Australianterrieri on kehitetty useasta englantilaisesta, skotlantilaisesta ja irlantilaisesta terrieristä, kuten skyenterrieri, dandiedinmonterrieri ja yorkshirenterrieri. Se jalostettiin alun perin 1800-luvulla metsästämään tuholaisia kuten rottia ja käärmeitä maatiloilla. Nämä koirat ovat olleet apuna myös muissa maatilan töissä kuten eläinten paimentamisessa.

Australianterrieri ei kuitenkaan ole luonteeltaan paimenkoira. Australianterrierin jalostuksessa painopiste on ollut toimintakyvyssä ja käyttöominaisuuksissa eikä koiran ulkonäköön ole kiinnitetty huomiota. Jalostuksen tavoitteena oli alusta asti luoda peloton ja reipas pieni terrieri, joka pystyisi suorittamaan sille annetut tehtävät kaikissa olosuhteissa. Alussa karkeakarvaiset pennut rekisteröitiin australianterrierinä, pitkäkarvaiset silkkiterrierinä.

Australianterrieri Suomessa

Ensimmäinen australianterrieri saapui Tanskasta Suomeen vuonna 1963. Tietojen mukaan 60-luvun lopulla rodun jalostus oli vilkasta ja australianterrierejä nähtiin pian kaikissa koiranäyttelyissä. Sen aikainen koirien perimä perustui tanskalaiseen rotukantaan, joista usealla oli englantilaiset juuret. 1970 -luvulla Australiasta tuotiin lisää koiria, joilla saatiin rodun äreää luonnetta pehmennettyä. Kiinnostus rotua kohtaan kuitenkin laski eikä australianterriereitä tavattu enää yhtä useasti näyttelyissä kuin edellisellä vuosikymmenellä. Asia kuitenkin muuttui 80-luvulla, kun rodun edustajia rekisteröitiin taas enemmän, mutta rodun ongelmana olivat edelleen turha äkäisyys sekä värien sekoitukset. 90-luvulla rodun terveysongelmiin ja perimään alettiin kiinnittää enemmän huomiota. Geenipoolia keskityttiin parantamaan tuontikoirilla uusilla linjoilla, joita maassamme ei aikaisemmin ole esiintynyt.

Nykyiset Suomessa olevat australianterrierit periytyvät tuontikoirista, joita on tuotu Suomeen esimerkiksi alkuperämaa Australiasta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Norjasta, Yhdysvalloista, Kanadasta ja Englannista. 2000-luvulla Suomeen on erityisesti tuotu alkuperäiskantaisia koiria Australiasta. Vuosittain uusia australianterrierejä rekisteröidään Suomeen noin 250 kappaletta.

Rodun ulkonäkö

Australianterrieri on noin 6-6,5 kiloa painava ja säkäkorkeudeltaan noin 25 senttimetriä korkea. Sallittuja värejä ovat: blue&tan, punainen ja sandy. Rodun yleinen ruumiinrakenne on voimakas ja melko pitkä suhteessa korkeuteen. Turkin karva on karheaa, suoraa ja tiheää ja karvojen pituus on noin 6 senttimetriä. Kuono, jalkojen alaosat ja käpälät ovat lyhytkarvaisia. Pohjavilla on puolestaan pehmeää ja lyhyttä ja kaulan ympärillä on rintaan ulottuva kaulus. Pää on pitkä ja vahva, silmät ovat pienet ja soikeat. Lyhytkarvaiset ja herkkäliikkeiset australianterrierin korvat ovat pienet, pystyt ja korkealle sijoittuneet. Häntä on korkealle kiinnittynyt ja pystyasentoinen ja koiran liikkeet ovat vapaat, tasapainoiset ja joustavat.

Turkinhoito

Turkki hoidetaan nyppimällä muutaman kerran vuodessa. Muuten australianterrierin turkinhoito hoituu harjaamalla tai kampaamalla. Hyvänlaatuinen turkki on likaa hylkivä ja kestää jokaisessa säässä.

Australianterrierin luonne ja käyttötarkoitus

Nykypäivänä australianterrieri on seurakoira. Rodun luonne on peloton ja itsevarma, mutta sen luonteessa on edelleen jäänteitä entisajan metsästysvietistä. Jotkut australianterrierit voivat edelleen tappaa pihassa pyörivät sisiliskot, sammakot ja hiiret. Metsästysvietistä huolimatta se on helposti käsiteltävä ja ystävällinen. Australianterrieristä saa hyvän lenkkikaverin, sillä ne ovat hyvin energisiä. Rotu vaatii kuitenkin paljon huomiota ja virikkeitä omistajaltaan.

Tämä pikku kaveri sopeutuu helposti jokaiseen säähän ja, kuten sanottu, sen turkki on helppohoitoinen. Se on erinomainen koirarotu agilityradoille ja tottelevaisuuskoulutukseen, sillä australianterrieri on vauhdikas ja ketterä. Koira reagoi nopeasti ja sillä on miellyttämisenhalu – vaikkakaan ei niin vahva kuin paimenkoirilla. Australianterrieri kiintyy vahvasti omistajaansa ja perheeseensä. Rodulle on myös ominaista vahtiminen eli se puolustaa reviiriään haukkumalla. Luonteen huonoina puolina on, että koira voi olla kärsimätön ja halutessaan hyvinkin itsepäinen.

Australianterrierin terveys

Suomessa rekisteröityneillä australianterriereillä ei ole todettu vakavia perinnöllisiä sairauksia tai vikoja, vaan yleisimpiä rodun sairauksia ovat polvilumpion sijoiltaanmeno ja HC- silmäsairaus. Etenevää verkkokalvon rappeutumaa on tavattu muiden maiden kannoissa. Yleisiä koirien vikoja kuten diabetesta, purentavikoja, virtsakiviä ja kivesten laskeutumattomuutta on myös tavattu jonkin verran.